Loading...

0411-166-70

info@tandvardsakademinystad.se

Information för tandläkare

Vi tar emot remisser för bland annat panoramaröntgen, skiktröntgen i samarbete med specialist i oral radiologi, implantatkirurgi, implantatprotetik, protetik, parodontologi och behandling av periimplantit.

Olika implantatsystem

När ni remitterar till oss anger ni vad ni önskar ha utfört och om det rör sig om implantat vill vi veta vilket implantatsystem ni föredrar. Vi arbetar fram för allt med Nobel Biocare, Straumann och Neoss, men har även lång erfarenhet av flera system, som till exempel ASTRA, 3i och Ankylos.

Alla patienter kallas för undersökning, terapiplan och behandling. När patienten är färdigbehandlad återvänder hen till remitterande tandläkare och skulle man behöva ändra terapi under resans gång, kontaktas remitterande tandläkare av oss.

Vi tillhandahåller även digital planering och framställning av fysisk kirurgisk guide. Vi kan även operera med hjälp av X-Guide.

Mats har 20 års erfarenhet av impantatkirurgi och protetik och har installerat över 9.500 implantat från de flesta företagen på marknaden och har flera utbildningar inom oral kirurgi, mikrokirurgi och parodontal kirurgi.

Remissblankett

Ladda ner remiss blankett här

Samarbetsformer

Läs mer om samarbetsformer

Vi anordnar även kurser och föreläsningar!

Om ni är intresserade av att veta mer, får ni gärna maila oss!